Pikseli Shopin tilausten palvelu- ja toimitusehdot

Nämä ovat Suunnittelupaja Pikseli Oy:n ja asiakkaan väliset yleiset palvelu- ja toimitusehdot, jotka koskevat Suunnittelupaja Pikselin verkkokaupan Pikseli Shopin tilauksia. Myöhemmin Sopijapuolista käytetään nimityksiä ”Pikseli” ja ”Asiakas” sekä yhdessä ”Osapuolet”.


Ehdot koskevat kaikkia Pikselin ja Asiakkaan välillä sovittavia verkkokaupan kautta tehtyjä toimeksiantoja (myöhemmin ”Tilaus”, “Toimeksianto” tai ”Sopimus”).

Kumpikaan Osapuoli ei voi siirtää Sopimusta osaksikaan kolmannelle taholle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli Sopimusta tai sen Ehtoja muutetaan tai niihin tehdään lisäyksiä, on niistä sovittava kirjallisesti.

Alla mainittuihin hintoihin lisätään alv 24%.

 1. Pikselin velvollisuudet

  1.1 Pikseli vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.
  1.2 Pikseli sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita Tilauksen toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti Tilausta toteuttaessan.
 1. Asiakkaan velvollisuudet

  2.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Pikselille riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot ja sisällöt Toimeksiannon toteuttamista varten. Asiakas vastaa Pikselille antamistaan tiedoista ja ohjeista ja niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.

  2.2. Tilaamisen jälkeen Asiakkaan on toimitettava Pikselille tiedot tilattua työtä varten. Asiakkaan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli Asiakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, on Pikselillä vastaavasti oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun ja/tai saada korvauksen viivästyksen aiheuttamasta lisätyöstä.
 2. Työn toimittaminen

  3.1 Asiakas valitsee verkkokaupan valikoimista haluamansa ulkoasun tuotteelle. Tuotteeseen ei tehdä muita muokkauksia kuin mitä tekstien ja muun tarvittavan sisällön lisääminen vaatii. Jos Asiakas toivoo muutoksia ulkoasuun, työ veloitetaan tuntiperusteisesti 63 €/h.

  3.2 Hintaan sisältyy kaksi kommenttikierrosta. Jos kommenttikierroksia tarvitaan useampi tai Asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä tuntiperusteisesti 63 €/h.

  3.3. Asiakkaan tulee toimittaa Pikselille vaaditut tiedot, materiaalit ja hyväksynnät. Pikseli voi peruuttaa Tilauksen, mikäli Asiakkaan puolelta tulee kohtuuttomasti viivästyksiä.

  3.4. Työ on toimitettava Asiakkaalle Sopimuksessa sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita. Aikatauluun kuitenkin saattaa tulla toimitusviiveitä, mikäli työhön tulee esim. muutoksia ja laajennuksia. Silloin työlle annetaan arvio uudesta valmistumisajankohdasta, mutta se ei ole taattu valmistumisajankohta.

  3.5 Pikselillä on oikeus käyttää Tilauksen toteuttamisessa alihankkijoita. Pikseli vastaa suunnittelija-alihankkijoiden työn laadusta. Pikseli ei vastaa alihankkijan virheistä heidän käyttämiensä kolmansien osapuolien suhteen.

  3.6. Pikseli ei vastaa painettujen materiaalien painojäljestä.

  3.7 Tilaus katsotaan suoritetuksi, kun se on Sopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Pikseli ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun Asiakas on materiaalit hyväksytysti vastaanottanut.

  3.8. Mikäli työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti Pikselistä johtuvasta syystä, on Asiakkaalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta.

  3.9 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.
 3. Maksaminen

4.1. Maksutavat ja maksunvälittäjä

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin.

Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy.

Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

4.2. Suunnittelutyö aloitetaan kun Pikseli vastaanottaa maksun ja materiaaleihin tulevat tiedot.

4.3. Mikäli Tilauksen sisältö muuttuu Toimeksiannon aikana, on Pikselillä oikeus palkkioon tekemästään lisätyöstä. Jos Asiakas keskeyttää Toimeksiannon ennen koko työn valmistumista Pikselistä riippumattomasta syystä, on Pikselillä oikeus korvaukseen.

 1. Muut korvaukset ja lisätyöt

  5.1. Asiakas korvaa tekijälle muita erikseen sovittavia kuluja esim. kuvittajien, valokuvaajien tai muiden alihankkijoiden käytöstä aiheutuneet kulut.

  5.2. Asiakas voi muuttaa työn laajuutta laajemmaksi lisätöillä ja pyytää Pikseliltä lisäsuunnittelua. Pikseli arvioi lisätyön hinnan ja aikataulumuutokset. Lisätöistä sovitaan kirjallisesti. Pikseli laskuttaa lisätöistä 63 €/tunti. Suuremmat muutokset voidaan hinnoitella myös pakettihinnalla.

  5.3. Laskulla maksettaessa maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

  5.4 Mikäli Asiakas jättää maksamatta katsoo Pikseli tilaajan rikkovan sopimusta ja maksu lähtee perintään.
 2. Oikeudet aineistoihin

  6.1. Pikseli luovuttaa Asiakkaalle oikeuden valmistaa työstä kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on tässä sopimuksessa sovittu. Sopimuksen mukaiset oikeudet siirtyvät Asiakkaalle.

  6.2. Asiakas saa käyttää luovutettuja aineistoja vapaasti omassa yrityksensä markkinoinnissaan, medioissa ja julkaisuissa.

  6.3. Pikseli ei luovuta käyttöoikeutta materiaalien lähdetiedostoihin Asiakkaalle ennenkuin Toimeksianto on valmis.

  6.4. Toimeksiannon valmistuttua Asiakas saa oikeudet myös lähdemateriaaleihin ja voi käyttää niitä miten haluaa. Asiakas voi luovuttaa ne toiselle graafikolle jatkomuokkaukseen tai teettää niiden pohjalta uusia materiaaleja

  6.5. Pikseli pidättää kaikki oikeudet koskien suunnittelun valmistelu-, luonnos- ja aloitustöitä. Kaikki luonnos- ja vedosmateriaalit ovat luottamuksellisia ja niitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Asiakas ei saa käyttää näitä aineistoja lainkaan eikä jakaa tai julkaista näitä materiaaleja.

  6.6. Pikseli saa vapaasti käyttää työn kappaletta mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa.

  6.7 Mikäli Asiakas peruuttaa Toimeksiannon ennen koko työn valmistumista tulee Asiakkaan luovuttaa ja tuhota kaikki siihen mennessä saamansa aineisto. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää keskeneräisiä suunnittelutöitä.

 3. Muut ehdot

7.1. Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, ellei Osapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Pikselin vahingonkorvausvelvollisuus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen.

7.2. Mikäli Asiakas loukkaa Pikselin tekijänoikeuksia tai laiminlyö tässä sopimuksessa asetetut maksuvelvollisuutensa, on Pikselillä oikeus vaatia työn käytön välitöntä lopettamista ja Asiakkaalle luovutetun yksinoikeuden perumista.

7.3. Tämä sopimus korvaa Osapuolten aikaisemmat kyseisiä asioita koskevat sopimukset ja tahdonilmaisut.

7.4. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

7.5. Ylivoimainen este
Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää Toimeksiannon suorittamisen määräajassa. Lakon, saarron, työsulun, tulipalon, yleisen energian jakelun keskeytymisen tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. Ylivoimaisen esteen olemassaolosta on annettava viranomaisen todistus tai muu, Osapuolten yhdessä luotettavaksi toteama selvitys. Sopijaosapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, ellei hän ole viipymättä antanut siitä ilmoitusta tiedon saatuaan. Esteen lakkaamisesta on myös ilmoitettava viipymättä. Alihankinnan viivästys em. syystä katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi.

7.6. Arkistointi, salassapito ja tietojen anto
Pikseli noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastaavaa toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Pikselin palvelun tuottamista varten Asiakkaalta saamat asiakirjat ovat luottamuksellisia ja Asiakkaan omaisuutta. Sopimuksen päättyessä Pikseli luovuttaa Asiakkaalle hallinnassaan olevat asiakirjat (sekä sopimuksen alussa luovutetut, että sopimusaikana syntyneet) sekä muut sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät tekijät. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

7.7. Peruutusoikeus
Mikäli Asiakas peruuttaa projektin kesken toteutuksen tulee Asiakkaan maksaa kaikki siihen asti toteutuneet projektin osiot kymmenen (10) arkipäivän sisällä. Tämä sisältää kaikki alustavat työt ja työkalut. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää alustavia töitä ja tekijän työkaluja.
7.8. Tukipalvelut
Kun lopulliset tiedostot on toimitettu/sivusto on julkaistu, tuetaan muita muutoksia Pikselin tuntihinnan mukaan 63 €/tunti. Pikseli ei ylläpidä/tue/isännöi tämän sopimuksen puitteissa. Teknisiä tukipalveluja voidaan toteuttaa Asiakkaalle alihankintana kolmannen osapuolen kautta. Pikseli ei osallistu eikä ole vastuussa työstä, joka tapahtuu tämän sopimuksen jälkeen.